APLIKACJA

ZALECENIE PRAKTYCZNE, ZASTOSOWANIE I DAWKOWANIE

AZOTER szczególnie pozytywne efekty stosowania daje na glebach o zawartości próchnicy powyżej 1% i zakresie pH 5,0-8,5. Najlepiej jest go stosować na glebach średnio ciężkich. Nie poleca się stosować preparatu na glebach ekstremalnie lekkich (bardzo) piaszczystych i/lub silnie kwaśnych.

Szczegóły stosowania

Nawóz bakteryjny AZOTER® stosuje się przed siewem (optymalnie na 10-14 dni przed siewem). W rzeczywistości jednak AZOTER jest stosowany najczęściej tuż przed siewem lub sadzeniem roślin albo wprowadzany do profilu glebowego bezpośrednio podczas wysiewu, aby mikroorganizmy nie były narażone na działanie silnych promieni słonecznych (UV) przez dłuższy czas.

Stosowanie
a) Stosowanie za pomocą opryskiwaczy:

Nawóz nanosi się za pomocą opryskiwaczy na powierzchnię gleby. Należy rozcieńczyć preparat z wodą w stosunku 1:30 – 1:50 l w zależności od posiadanego sprzętu, następnie wprowadzić do gleby (za pomocą aplikatorów lub ew. po zabiegu glebę wymieszać kultywatorem, broną itp.) ponieważ długotrwałe intensywnie promieniowanie UV wpływa niekorzystnie na żywotność bakterii. Mieszalność preparatu jest dobra, można go mieszać i stosować razem z herbicydami przedwschodowymi. Możliwe jest też wspólne zastosowanie ze słabymi roztworami nawozów mineralnych. Nie należy mieszać ze skoncentrowanymi nawozami płynnymi. Ciśnienie robocze nie powinno przekroczyć 2,5 atm.

Zalecana dawka wynosi 5-10 l na 1 ha (min. 150 l gotowego roztworu na 1 ha), przy czym im wyższa dawka tym lepszy efekt, który pozwoli wyraźnie zmniejszyć dawkę nawozów konwencjonalnych.

b) Stosowanie za pomocą aplikatorów nawozów płynnych:
  • AZOTER można rozsiewać również za pomocą aplikatorów nawozów montowanych do maszyn uprawowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu preparat natychmiast dostaje się bezpośrednio do profilu glebowego, koszty stosowania preparatu maleją, a praca związana z naniesieniem preparatu jest najprostsza. Wprowadzenie nawozu bakteryjnego za pomocą aplikatorów o objętości zbiornika 200/400 litrów montowanych na stałe do wykorzystywanych urządzeń (agregat, siewnik, kultywator itd.) z regulowaną szerokością roboczą w zależności od szerokości wykorzystywanego urządzenia, jest najbardziej optymalne. Aplikator ten jest również często wyposażony we własną jednostkę sterującą i silnik elektryczny, który jest podłączony do akumulatora ciągnika. Koncentrat AZOTER-a wlewa się do zbiornika aplikatora, możliwe jest też rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1.
  • Możliwe jest aplikowanie nawozu również za pomocą opryskiwaczy o pojemności zbiornika 400 i 600 litrów z regulowaną szerokością roboczą do 10 m, umieszczonych za pomocą trójpunktowego układu zawieszenia z przodu ciągnika (nie jest wymagany przedni wał kardana, ponieważ opryskiwacz jest wyposażony we własną jednostkę sterującą i silnik elektryczny, podłączony do akumulatora ciągnika). Do zbiornika opryskiwacza wlewa się koncentrat AZOTER-u, możliwe jest też rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz ochrony środowiska

Pod względem toksykologicznym AZOTER jest substancją nieszkodliwą, a jego składniki nie zagrażają środowisku. Stosowanie preparatu nie wymaga specjalnych środków w celu ochrony zdrowia i środowiska. Po zakończeniu pracy z produktem wystarczyć umyć się ciepłą wodą z mydłem.

Dostawa i pakowanie produktu

AZOTER jest dostarczany w 20 l, 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE i 1000 l IBC opakowaniach zwrotnych, które są oznaczone etykietą. Preparat należy przechowywać w suchych, chłodnych i wentylowanych pomieszczeniach oddzielnie od żywności, pasz, leków i opakowań od tych substancji. W przypadku długotrwałego przechowywania (do 2 miesięcy) w miejscu przechowywania należy utrzymywać temperaturę do 5°C.

Okres przydatności

W temperaturze do 5°C

W temperaturze do 15°C

2 miesiące od daty produkcji

3 tygodnie od daty produkcji

W świetle obecnej klasyfikacji bionawozów bakteryjnych AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B i AZORHIZ należą do kategorii substancji poprawiających właściwości gleby.
Preparat AZOTER jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zarejestrowany przez międzynarodową firmę BIOKONTROLL.
Reg. No: 02.5/710/7/2009/
Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

Producent:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovakei
Firmen-Ident.-Nr.: 46911120, Steuernummer: 2023660826, MwSt.-Ident.-Nr.: SK2023660826