PORTFOLIO PRODUKTÓW

azoter

Podstawowym produktem firmy jest płynny nawóz bakteryjny AZOTER®. Posiada absolutnie największe zagęszczenie żywych zarodków bakterii, tj. 4.109 zarodków na 1 ml nawozu. Do wynawożenia jednego hektara gleby wystarczy 10 litrów nawozu AZOTER®, po jego naniesieniu na glebę następuje intensywne namnożenie bakterii zdolnych do skutecznego wiązania azotu z powietrza i udostępniania fosforu i potasu z form słabiej rozpuszczalnych. Za pośrednictwem swojego działania w glebie nawóz wytwarza wystarczającą ilość azotu, fosforu, potasu oraz produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy. Skuteczność ekonomiczna tego produktu polega na zmniejszaniu kosztów odżywiania roślin i przywróceniu życia mikrobiologicznego w glebie przy jednoczesnym zwiększeniu liczby mikroorganizmów glebowych. AZOTER ma postać szarej – szarobrązowej gęstej cieczy o charakterystycznym melasowo-bakteryjnym zapachu, typowej dla tego produktu. Polecany do nawożenia wszystkich upraw polowych i ogrodowych.

 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy
 • nie produkuje żadnych azotanów i azotynów
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • poprawia pojemność wodną gleb
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Wartość pH = 5,5-7,0

Azoter F_new

Płynny nawóz bakteryjny powstały na bazie nawozu AZOTER®, zawierający grzyb pasożytniczy Trichoderma atroviride, niszczący spory Fusariów w glebie. W wielu uprawach polowych fuzariozy należą do najważniejszych patogenów, mających znaczenie z punktu widzenia ekonomii oraz bezpieczeństwa żywności. Grzyb pasożytniczy Trichoderma atroviride poprawia naturalne właściwości gleby i skutecznie niszczy zarodniki fuzariów już w glebie. Jeżeli prewencja nie nastąpi w glebie, dojdzie do intensywnego namnożenia zarodników i produkcji mykotoksyn. Pozytywny efekt działania grzyba pasożytniczego przejawia się w ataku nie tylko na przedstawicieli rodzaju Fusarium ale też na inne rodzaje, jak Pythium, Rhizoctonia i Botrytis, ponadto Trichoderma atroviride ma wyraźny stymulacyjny wpływ nie tylko na dynamikę wzrostu roślin, ale też na odporność roślin dzięki poprawie reakcji obronnych uprawianych roślin i zmniejszeniu zawartości mykotoksyn w produkcji końcowej. Polecany do nawożenia wszystkich rodzajów upraw polowych i ogrodowych, zwłaszcza tych, które mogą zostać zaatakowane przez przedstawicieli rodzaju Fusarium zwłaszcza zboża, kukurydza, rośliny ogrodowe (warzywa owocowe i dyniowate).

 • „leczy glebę” z grzybów wywołujących fuzariozy (niszczy grzybnię i zarodniki)
 • skutecznie niszczy pierwotne źródła infekcji fuzariozami i zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby na następne lata i uprawy
 • poprawia kondycję roślin – poprawiając mechanizm obronny roślin
 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • zwiększa ilość i jakość plonów (znaczna redukcja mykotoksyn i azotanów w plonach)
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • koryguje wartość pH gleby (odkwasza)
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Wartość pH = 5,8-8,5

Azoter SC_new

AZOTER SC® oprócz bakterii i substancji aktywnych obecnych w płynnym nawozie bakteryjnym AZOTER zawiera grzyb pasożytniczy Coniothyrium minitans, pomagający przywrócić glebie jej naturalne zdolności, zapobiegając tym tworzeniu zarodników grzybów białej zgnilizny (Sclerotinia sclerotiorum) występujących w glebie. Coniothyrium minitans nie atakuje rośliny, ale ogranicza występowanie i rozprzestrzenianie się sklerocjów oraz zakażenie uprawianych roślin podatnych na białą zgniliznę (rzepak, słonecznik i inne). Jest to skuteczna pomoc w prewencji, biologicznej ochronie gleby oraz ograniczeniu występowania jednej z najpoważniejszych chorób roślin oleistych. Nawóz polecany do nawożenia wszystkich rodzajów upraw polowych i ogrodowych, zwłaszcza tych, które mogą zostać zaatakowane przez twardnicę pasożytniczą (słonecznik zwyczajny, rzepak ozimy, warzywa – groch, pietruszka).

 • „leczy glebę” z zarodników Sclerotinium (niszczy przetrwalniki)
 • skutecznie niszczy źródło pierwotnej infekcji zgnilizny twardzikowej i zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby na następne uprawiane rośliny
 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • zwiększa ilość i jakość produkcji (np. zwiększenie oleistości)
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • poprawia pojemność wodną gleb
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
Wartość pH = 5,8-8,5

Azoter B_new

Płynny nawóz bakteryjny powstały na bazie nawozu AZOTER®, który zawiera specjalne bakterie Pseudomonas putida, poprawiające przyswajalność mikroelementów przez system korzeniowy uprawianych roślin. AZOTER B® to substancja płynna działająca na bazie bakterii pierwotnej flory glebowej, stosowana doglebowo. Przywraca życie mikrobiologiczne w glebie i wytwarza wystarczającą ilość azotu, fosforu, potasu i enzymów potrzebnych do wzrostu i rozwoju roślin, co poprawia dynamikę wzrostu roślin i ich zdolność produkcyjną. Przyspiesza rozkład zastosowanych pofermentów z biogazowni i resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie, oraz zwiększa przydatność składników odżywczych pochodzących z zastosowanych pofermentów i występujących w glebie. Uczestniczy w rozkładzie substancji aromatycznych i pozostałości pestycydów, które zanieczyszczają środowisko. Nawóz polecany do nawożenia wszystkich rodzajów upraw polowych i ogrodowych, zwłaszcza tych, które nawozi się za pomocą pofermentów z biogazowni. Polecany do stosowania również na glebach zanieczyszczonych aromatycznymi związkami organicznymi (pozostałości oleju, pestycydów itp.).

 • przyspiesza rozkład zastosowanych: odpadów/pofermentów, resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • zwiększa przyswajanie składników odżywczych pochodzących z zastosowanych nawozów organicznych i naturalnie występujących w glebie
 • zapewnia roślinom stałe ilości niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy
 • uczestniczy w rozkładzie substancji ropopochodnych/aromatycznych i pozostałości pestycydów, które zanieczyszczają środowisko
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • koryguje wartość pH gleby (odkwasza)
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Wartość pH = 5,8-8,5

Azorhiz_new

Rozszerzona forma nawozu AZOTER®, zawierająca bakterie symbiotyczne Rhizobium spp. (Rhizobium japonicum i leguminosarum), jest przeznaczona przede wszystkim do upraw soi, grochu, fasoli, lucerny i paszy. AZORHIZ® to nawóz bakteryjny o podwójnym działaniu, który dzięki swojemu składowi (wolno żyjące i symbiotyczne szczepy bakterii) i efektywnemu wiązaniu azotu atmosferycznego zaopatruje rośliny w dostateczną ilość azotu przez cały okres ich wegetacji oraz wspiera powstawanie guzków na systemie korzeniowym uprawianych roślin, co prowadzi do poprawy wskaźników ilościowych i jakościowych plonów. Jako substancja płynna działająca na bazie bakterii pierwotnej mikroflory po zastosowaniu doglebowym tworzy wystarczającą ilość azotu, fosforu, potasu, a dzięki produkcji fitohormonów wzrostu wpływa również na poprawę kondycji uprawianych roślin za pośrednictwem zwiększenia ich naturalnej zdolności do obrony.

 • efektywniej wiąże N2 i wspiera powstawanie brodawek na systemie korzeniowym
 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebiee
 • przeznaczony do uprawy roślin motylkowych np. soi, grochu, fasoli, lucerny i paszy
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Wartość pH = 5,5-7,0

Azoter L_new

Specjalny nawóz bakteryjny w płynie do nawożenia dolistnego szerokiej gamy roślin uprawnych, zawierający specjalny gatunek bakterii (Herbaspirillum seropedicae) wyizolowanych z tkanek roślinnych, które wiążą wolny azot z powietrza w roślinach. Bakterie azotowe stosowane na zielone części roślin w okresie wegetacji, dzięki swojej wysokiej mobilności, szybko przenikają przez nabłonek liści do rośliny i wytwarzają wystarczającą ilość azotu do odżywiania rośliny. Zastosowanie bakteryjnego nawozu dolistnego AZOTER L może znacznie obniżyć dawkowanie klasycznych nawozów przemysłowych i dolistnych zawierających azot, co skutkuje znacznymi oszczędnościami finansowymi. Produkt jest stosowany jako nawóz do nawożenia dolistnego rzepaku, pszenicy, kukurydzy, słonecznika, buraka cukrowego i szerokiej gamy roślin ogrodowych. Opryskuje się nim zieloną część rośliny, po osiągnięciu wystarczającej powierzchni liści uprawianych roślin w warunkach zmniejszonego nasłonecznienia.

 • wiąże azot z powietrza bezpośrednio w roślinie
 • skuteczna forma zapewnienia dostaw azotu w niekorzystnych warunkach
 • płynny nawóz bakteryjny do nawożenia dolistnego
 • stosowany głównie w gospodarstwach ekologicznych

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
Wartość pH = 5,8-8,5

Azoter L+_new

Płynny nawóz bakteryjny przeznaczony do stosowania dolistnie w szerokiej gamie upraw, zawiera specjalny rodzaj bakterii (Herbaspirillum seropedicae) wyizolowanych z tkanek roślinnych, wiążących azot atmosferyczny w roślinach. Bakterie nitryfikacyjne stosowane na części zielone rośliny w czasie okresu wegetacyjnego dzięki swojej wysokiej ruchliwości szybko przenikają przez kutykulę liści do rośliny i wytwarzają wystarczającą ilość azotu do odżywienia jej. Preparat ten służy jako bakteryjny nawóz dolistny, którego działanie może znacząco zmniejszyć stosowane dawki nawozów konwencjonalnych i dolistnych z zawartością azotu, co prowadzi do znacznych oszczędności finansowych. AZOTER L oprócz wymienionych bakterii zawiera również makro- i mikroelementy, i należy do kompleksowych nawozów dolistnych o szerokim spektrum działania. Produkt stosuje się jako nawóz dolistny na rzepak, pszenicę, kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe i szeroką gamę upraw ogrodowych. Należy go stosować na zielone części rośliny, natryskując po powstaniu wystarczającej powierzchni liści uprawianych roślin w warunkach zmniejszonego nasłonecznienia.

 • wiąże azot atmosferyczny bezpośrednio w roślinie
 • zapewnia trwałe dostawy łatwo przyswajalnych składników odżywczych (N, K)
 • zawiera również mikroelementy (w formie schelatowanej)
 • skutecznie zaopatruje w składniki odżywcze w niesprzyjających warunkach
 • płynny nawóz bakteryjny dolistny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Dawka stosowania zawiera 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 6,96g SO3
Wartość pH = 5,8-8,5

Azoter LF+_new

Unikatowy nawóz bakteryjny w płynie do nawożenia dolistnego szerokiej gamy roślin uprawnych, zapobiegający chorobom grzybicznym, który zawiera specjalny gatunek bakterii (Herbaspirillum seropedicae) wyizolowanych z tkanek roślinnych, które wiążą wolny azot z powietrza w roślinach oraz pasożytniczą formę grzybów pleśniowych odmiany Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride posiada wyraźnie stymulujący wpływ nie tylko na dynamikę wzrostu roślin, ale również na odporność roślin poprzez poprawę reakcji obronnych uprawianych roślin i zmniejszenie zawartości mikotoksyn w produkcji końcowej. Pozytywne efekty grzybów pasożytniczych przejawiają się atakowaniem przedstawicieli rodzaju Fusarium i innych, takich jak Pythium, Rhizoctonia i Botrytis. Bakterie azotowe stosowane na zielone części roślin w okresie wegetacji, dzięki swojej wysokiej mobilności, szybko przenikają przez nabłonek liści do rośliny i wytwarzają wystarczającą ilość azotu do odżywiania rośliny. Preparat ten służy jako bakteryjny nawóz do nawożenia dolistnego, a jego działanie może znacznie obniżyć dawkowanie klasycznych nawozów przemysłowych i dolistnych zawierających azot, co skutkuje znacznymi oszczędnościami finansowymi. Oprócz specyficznych bakterii wymienionych powyżej AZOTER LF + zawiera także odżywcze makro i mikroelementy, dzięki czemu zaliczany jest do kompleksowych nawozów dolistnych o szerokim spektrum działania. Produkt jest stosowany jako nawóz do nawożenia dolistnego szerokiej gamy roślin ogrodowych, drzewek owocowych, winorośli i upraw polowych. Opryskuje się nim zieloną część rośliny, po osiągnięciu wystarczającej powierzchni liści roślin uprawianych w warunkach zmniejszonego nasłonecznienia.

 • wiąże azot z powietrza bezpośrednio w roślinie
 • zapewnia dostawę łatwo przyswajalnych składników odżywczych (N, K)
 • zawiera mikroelementy w formie czynnika chelatującego
 • skuteczna forma zapewnienia dostaw składników odżywczych w niekorzystnych warunkach
 • poprawia kondycję roślin, poprzez wzmocnienie mechanizmów obronnych roślin
 • zwiększa ilość i jakość produkcji
 • płynny nawóz bakteryjny do nawożenia dolistnego

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Dawka stosowania zawiera 34,8 g Fe; 15,3 g Mn; 1,4 g Cu; 3,0 g B; 0,8 g Mo; 2,6 g Zn; 3,48 g MgO; 6,96 g SO3
Wartość pH = 5,8-8,5